Menu

Technische omschrijving

Alle appartementen beschikken over een parkeerplaats op maaiveld. De beide penthouses op de gebouwen VenneStaete I en II hebben 1 parkeerplaats in het gebouw en 1 parkeerplaats op maaiveld. De beide penthouses op het gebouw VenneStaete III beschikken over 2 inpandige parkeerplaatsen.


Algemeen

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en overige adviseurs van het bouwplan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische, constructieve en installatietechnische wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa” maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met de wandafwerking.


Peil

Alle aangegeven hoogtematen zijn bepaald aan de hand van een basismaatvoering welke overeenkomt met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond (t.p.v. de hoofdentree). Deze maat noemt men “peil”. Vanaf dit peil worden alle hoogtematen gemeten.


Grondwerk

Uitkomende grond zal worden afgevoerd, voor zover deze grond niet nodig is voor aanvullingen. De omliggende grond zal worden geëgaliseerd, ontdaan van bouwafval en puinresten en op hoogte gebracht met het groengebied rondom de appartementenblokken langs het Noordhollandskanaal. Voor de aanleg van de fundering, riolering, water- en elektriciteitsleidingen en andere transportleidingen als warmteleidingen voor de stadsverwarming worden de nodige ontgravingen verricht op het bouwterrein.


Buitenriolering

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn inbegrepen in de koopsom van het appartement. De riolering wordt uitgevoerd in kunststof, in een gescheiden rioleringssysteem.


Bestrating

Op de begane grond wordt ter plaatse van de hoofdentree en de rijbanen bestrating aangebracht, bestaande uit klinkers. De parkeervakken bestaan uit een kunststof rasterwerk voorzien van gras. De terrassen bestaan uit geprefabriceerde betonplaten v.v. een anti-slip profilering. De dakterrassen van de penthouses en de terrassen van bouwnummer A02, B02 en C03 op de eerste verdieping bestaan uit betontegels. Ten behoeve van de bewassing van de gevels zullen waar nodig berijdbare kunststof matten worden opgenomen in het gazon.


Erfafscheiding

De erfscheiding wordt gemarkeerd door hagen rondom de parkeerplaatsen. Aan de zijde van het Noordhollandskanaal is geen erfscheiding voorzien. Hier staan de gebouwen rechtstreeks in de groene parkzone langs het Noordhollandskanaal. Alle terrassen, dakterrassen op de 1e verdieping en de dakterrassen van de penthouses worden voorzien van een hekwerk met een vulling van gelaagd veiligheidsglas. De terrassen van de op de begane grond gelegen woningen worden begrensd door middel van schanskorven, gevuld met basaltkeien.


Beplanting

Voor de terreininrichting verwijzen wij u naar de situatietekening.
Het terrein rondom het appartementengebouw wordt voorzien van gazon, wat aansluit en onderdeel is van de parkzone rondom alle appartementengebouwen langs het Noordhollandskanaal. De straatzijde bestaat uit parkeerplaatsen die omzoomd worden met hagen. Voor alle beplanting geldt dat de Vereniging van Eigenaren
middels notariële akte zal worden verplicht deze beplanting
in stand te houden.


Fundering

De fundering wordt bepaald door de constructeur in samenspraak met de architect, gemeente en aannemer. Het woongebouw wordt gebouwd op een paalfundering met funderingsbalken-/poeren van gewapend beton.


Begane grondvloer

De begane grondvloer van de woongebouwen worden uitgevoerd als een betonvloer van gewapend beton, voorzien van isolatie aan de onderzijde.


Verdiepingsvloeren

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een prefab betonnen breedplaatvloer voorzien van afwerkvloer en vloerverwarming. De naden van de onderzijde van de betonnen vloerelementen, de zogenaamde “V”-naden blijven gehandhaafd en zichtbaar.


Constructieve wanden

De constructieve dragende wanden worden uitgevoerd in beton.


Scheidingswanden

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als massieve lichte scheidingswanden. De niet dragende voorzetwanden worden uitgevoerd in beplating op regelwerk.


Gevels

De gevels van het woongebouw worden uitgevoerd in een gemêleerde en genuanceerde mix van waalformaat bakstenen in halfsteensverband. De gevelsteen wordt terugliggend gevoegd. De isolatie van de gevels voldoet aan de Bouwbesluiteisen van 2012. Accenten ter plaatse van de eerste twee bouwlagen worden plaatselijk voorzien van onderhoudsvrije witte vezelcementplaat.

Het binnenspouwblad wordt uitgevoerd in beton of houtskeletbouwelementen, volgens tekening.

De entreegevel en de gevel van het trappenhuis is opgebouwd uit een aluminium vliesgevel.


Daken

De dakvloer van het woongebouw bestaat uit een prefab betonnen breedplaatvloer voorzien van isolatie, bitumineuze dakbedekking en ballastlaag van grind.

De buitenruimten van de penthouses en dakterrassen van bouwnummer A02, B02 en C03 op de eerste verdieping, worden voorzien van isolatie, bitumineuze dakbedekking en afgedekt met betontegels.

De dakvloer van de beide grondgebonden woningen tussen VenneStaete I en II worden voorzien van isolatie, bitumineuze dakbedekking en een sedumbeplanting.


Terrassen

De terrassen van het woongebouw worden uitgevoerd in prefab gewapend beton. De terrassen worden voorzien van een anti- slip wafelstructuur.


Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof en staal en aangesloten op het buitenrioleringssysteem.


Buitenkozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in gepoedercoat aluminium. De bewegende delen worden voorzien van tochtweringsprofielen.

De buitenkozijnen van bergingen, berginggangen en de voordeurkozijnen van de grondgebonden woningen worden uitgevoerd in hout.

De garagedeuren die toegang verschaffen tot de garages van de penthouses worden uitgevoerd als elektrisch bedienbare segmenthefdeur opgebouwd uit panelen.

Alle buitenramen en deuren van het woongebouw worden voorzien van “Inbraak preventief Hang- en Sluitwerk” zwaar SKG**.

De hoofdentreedeur van het woongebouw wordt uitgevoerd als een automatisch te openen deur.

Alle voordeuren van de appartementen worden uitgevoerd in hout en voorzien van een spion.


Binnenkozijnen en deuren

De binnenkozijnen van het trappenhuis, de bergingen en meterkasten worden uitgevoerd in hout. De deuren worden uitgevoerd als stompe binnendeuren. Zowel de kozijnen als de deuren worden dekkend geschilderd afgewerkt.

De binnenkozijnen van de appartementen zijn voorzien van bovenlichten en worden uitgevoerd in hout en worden dekkend afgewerkt. De deuren worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte stompe binnendeuren.


Trappen

De trap in het trappenhuis zal worden uitgevoerd als gewapende prefab betontrap. De trap in het 2-laagse appartement in VenneStaete III en de tweelaagse penthouses in VenneStaete I, II en III zal worden uitgevoerd in gepoedercoat staal voorzien van blank gelakte houten treden.


Hekwerken

Ter plaatse van de terrassen en dakterrassen wordt een balustrade aangebracht bestaande uit gepoedercoate aluminium balusters en leuningen. De vulling van de balustraden bestaat uit gelaagd veiligheidsglas.

De trappen in het trappenhuis zullen worden voorzien van een metalen leuningprofiel.


Tegelwerk

Het standaard tegelwerk in het appartement wordt als volgt uitgevoerd: De standaard vloer- en wandtegels worden in tegelverband aangebracht, niet strokend, zonder tegelstrippen of patronen,
voorzien van hoekprofielen.

Vloertegels, volgens monster, antraciet grijs, in de volgende ruimten:

 • toiletruimte
 • badkamer


Wandtegels, volgens monster, wit, in de volgende ruimten:

 • toiletruimte, tot een hoogte van 1200 mm
 • badkamer, tot aan plafond

Indien u buiten het hierboven genoemde tegelwerk ander tegelwerk wenst, kunt u een afspraak maken bij de showroom van de tegelleverancier om een andere tegel te zoeken. Eventuele meer-en minderprijs voor het alternatieve tegelwerk wordt verrekend met het standaard tegelwerk.


Vloerafwerking

De vloeren in het appartement worden, met uitzondering van de betegelde vloeren afgewerkt met een zwevende dekvloer op isolatie voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming zal worden aangelegd in de woonkamer, badkamer, keuken en slaapkamers (niet in de hal!).

De hoofdentree, lifthal, sluis, trappenhuis en werkkast op de begane grond wordt voorzien van vloertegelwerk. Direct achter de hoofdentree wordt een schoonloopmat aangebracht. De verkeersruimten op de verdiepingen worden eveneens voorzien van vloertegelwerk. De dekvloer van de bergingen en berginggangen wordt voorzien van een instrooilaag.


Wandafwerking

De wanden in het appartement, met uitzondering van de betegelde wanden en de wanden in de meterkast worden behangklaar opgeleverd (exclusief behangwerk) en niet voorzien van plinten.

Boven het wandtegelwerk van het toilet wordt wit spuitwerk met een fijnkorrelige structuur aangebracht. De wandafwerking van de algemene ruimten wordt uitgevoerd conform de staat van afwerking.


Plafondafwerking

Het plafond in het appartement, met uitzondering van de meterkast, wordt voorzien van wit spuitwerk in een fijnkorrelige structuur.

Het plafond in de algemene ruimten (hoofdentree, lifthal, trappenhuis en verkeersruimten) wordt uitgevoerd in akoestische plaat.

De plafonds in de bergingen en verkeersruimten van de bergingen zijn van schoon beton en worden deels voorzien van houtwolcementplaten, in een fijne structuur.


Keuken

In het appartement wordt standaard geen keuken aangebracht. Voor de keuken is een stelpost beschikbaar. De hoogte van de stelpost vindt u in de prijslijst. De stelpost is bij een nader te bepalen showroom te besteden. Na aankoop van het appartement ontvangt u nadere informatie omtrent de procedure. De keuken wordt na de oplevering geïnstalleerd. U dient de keuken rechtstreeks met de keukenleverancier af te rekenen. De afzuigkap in de keuken dient uitgevoerd te worden als recirculatie kap en derhalve niet aangesloten te worden op het MV-systeem en/of aangesloten op een dak- of geveldoorvoer.


Beglazing

De gevelkozijnen inclusief draaiende delen worden voorzien van zonwerend isolatieglas, met uitzondering van de noordoostgevel, e.e.a. volgens de geldende Energie-Prestatienorm. De kozijnen worden waar nodig voorzien van gelaagd veiligheidsglas. Bij het toepassen van gelaagd glas kan tussen de ruiten onderling een gering kleurverschil, alsmede een vertekening/vervorming waarneembaar zijn.


Schilderwerk

Het schilderwerk wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en normen in de kleuren volgens het materialen en kleurenschema. De houten binnenkozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig voorzien van grondverf en dekkend afgewerkt. De houten betimmeringen worden in het werk afgeschilderd.


Loodgieterswerk

Vanaf de diverse wateraansluitpunten worden kunststof afvoerleidingen gelegd en waar nodig aangesloten, voorzien van de nodige stankafsluiters, op de buitenriolering. De waterleidingen worden aangelegd volgens de geldende voorschriften en normen. De leidingen in de keuken, het toilet en de badkamer worden voor zover mogelijk in de vloer of muur weggewerkt.

Een warm- en koudwaterleiding wordt vanuit de meterkast/technische ruimte aangelegd naar de volgende tappunten:

 • douchemengkraan;
 • badmengkraan;
 • wastafelmengkraan;
 • aansluitpunt keuken


Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar:

 • closetcombinatie;
 • wasmachinekraan;
 • fonteinkraan in toilet


Sanitair

Het standaard sanitair wordt geleverd in de kleur wit, conform het overzicht standaard sanitair, dat u ontvangt bij de koperscontractstukken. Alle wastafels en fonteinen zijn voorzien van een chromen bekersifon en muurbuis. Het sanitair wordt aangesloten op de riolering en waterleidinginstallatie. Indien u ander sanitair wenst dan aangeboden, kunt u een bezoek brengen aan een nader te bepalen showroom om ander sanitair uit te zoeken. De offerte van het sanitair, waarin o.a. montagekosten en teruggave standaard sanitair zijn berekend volgt via aannemer middels het reguliere meer- en minderwerk.
 

Gasinstallatie

In het appartement is geen gasaansluiting aanwezig. U dient rekening te houden met elektrisch koken.


Verwarmingsinstallatie

In Weidevenne wordt een collectieve stadsverwarmingsinstallatie gerealiseerd en geëxploiteerd door Stadsverwarming Purmerend. Voor de distributie wordt in de meterkast een stadsverwarmingsunit geïnstalleerd.
 

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast volgens de geldende voorschriften. In het appartement worden de wandcontactdozen inbouw uitgevoerd, met uitzondering van
de dubbele wandcontactdoos in de meterkast. In de bergingen wordt het elektra opbouw uitgevoerd. Alle wandcontactdozen zijn voorzien van randaarde. Wandcontactdozen, schakelaars e.d. worden standaard uitgevoerd in kunststof, kleur wit.

In het algemeen worden voor elektrapunten de volgende hoogten aangehouden:

 • schakelaars en de combinatie van schakelaars met wandcontactdozen: ca. 1.050 mm boven de vloer;
 • wandcontactdozen in verblijfsruimten: ca. 300 mm boven de vloer;
 • aansluitpunten voor radio/tv en telefoon: ca. 300 mm boven de vloer;
 • overige wandcontactdozen op ca. 1.050 mm boven de vloer (boven aanrechtblad en t.p.v. de opstelplaats wasmachine: ca. 1.200 mm boven de vloer)


De appartementen worden voorzien van rookmelders conform eisen van het Bouwbesluit. Ter plaatse van de
terrassen, dakterrassen en loggia’s zijn buitenarmaturen voorzien, aangesloten op een schakelaar. In de trappenhuizen en hallen worden tegen de plafonds de noodzakelijke verlichtingsarmaturen aangebracht.
 

Telecommunicatievoorzieningen

In overleg met KPN en de kabelexploitant wordt zorg gedragen voor de aansluitingen tot in de meterkast. In de woonkamer wordt een bedraad aansluitpunt voor telefoon en CAI aangelegd. In de slaapkamer wordt een loze leiding voor telefoon en CAI aangebracht. Het is mogelijk tegen meerprijs de woning te voorzien van extra loze leidingen voor telefoon en CAI. Aansluiting en aansluitkosten van de telefoon en TV zijn voor rekening van de koper en zijn niet in de aannemingsovereenkomst begrepen. De koper dient zelf zorg te dragen voor een telefoon- en/of kabelabonnement.

De appartementen worden voorzien van een videofoon-/ intercominstallatie, bestaande uit een deurvideo- en
deuropener-installatie. Met deze installatie kunt u vanuit uw appartement zien wie er bij de hoofdtoegang aanbelt, met deze persoon communiceren en de hoofdtoegangsdeur op afstand ontgrendelen. De videofoon hangt in de halruimte.
Tevens wordt bij de voordeur van het appartement een beldrukker aangebracht. Bij de hoofdentree bevindt zich
een bellentableau gecombineerd met de postkasten.


Ventilatie

De ventilatie in het appartement vindt plaats via een mechanisch afzuigsysteem gecombineerd met natuurlijke
toevoerroosters die boven de gevelkozijnen en/of in het glasvlak zijn aangebracht.
 

Liftinstallatie

Het woongebouw zal worden voorzien van een elektrische liftinstallatie met stopplaatsen op alle verdiepingen, met uitzondering van de tweede woonlaag van de tweelaagse penthouses. In de tweelaagse penthouses van VenneStaete I, II en III wordt standaard een elektrische woonhuislift geplaatst.
 

Zonwering

Het woongebouw zal worden voorzien van zonwerende beglazing, met uitzondering van de noordoostgevel.
 

Wijzigingen

De projectontwikkelaar en aannemer behouden zich het recht voor om aan het bouwplan de naar haar oordeel
noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van het appartement en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper.

Alle informatie in deze brochure en bijlagen over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van nader gestelde eisen, wensen of goedkeuringen van installateurs, de
overheid of nutsbedrijven.

De “artist impressions” geven een indicatief beeld weer. De werkelijke kleuren van bijvoorbeeld gevelmaterialen, schilderwerk kunnen afwijken. De ingetekende keukens en meubels zijn indicatief. Aan deze tekeningen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De op tekeningen aangegeven schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, rookmelders etc. zijn indicatief. De definitieve positie, het aantal en de afmetingen kunnen bij de verdere uitwerking van het bouwplan afwijken.